top of page

Voorwaarden

Gratis verzending

Bestellingen met een order waarde vanaf €100 worden 1x gratis verstuurd. Gratis is uiteraard onbestaande : Wij nemen de verzendkosten tbv €7,95 voor onze rekening. Wanneer artikelen retour gestuurd worden en je bestelling komt hierdoor onder de €100 uit , dan wordt de verzendkosten tbv €7,95 alsnog in rekening gebracht PLUS een kost van 2 eur voor verpakkingsmaterialen. Deze kost zal afgetrokken worden van het tegoed dat terug gestort zal moeten worden.  Artikelen die retour gestuurd worden zijn op eigen kosten. Alsook wanneer er een omruiling dient plaats te vinden, zullen er verzendkosten betaald moeten worden. Wij kunnen als kleine onderneming immers niet twee maal verzendkosten aftrekken van onze marge. 

Hoe snel worden bestellingen verstuurd?

We trachten webshop bestellingen maximum binnen de twee werkdagen te verzenden. We werken niet met een vast ophaal moment bij een koerierdienst en brengen de pakjes hoofdzakelijk zelf naar het postkantoor . Echter zijn onze openingsuren gelijklopend en dienen we dit dus echt in te plannen. Hou er ook rekening mee dat ook bij de koerier vertragingen kunnen zijn . Mocht je pakje te lang onderweg zijn , dan laten zij ons toe een onderzoek op te starten van zodra een pakket  20 dagen "vermist" Levering

- De Verkoper behoudt zich het recht voor om, ondanks het tot stand komen van een verkoopsovereenkomst, een aangekocht Artikel niet aan de Koper te leveren omdat het Artikel niet meer in voorraad blijkt (zie eerder Voorraad) of omdat de Verkoper grotere schade of tekortkomingen aan een Artikel vaststelt dan initieel vastgesteld bij het plaatsen van het Artikel op de Webshop. Alle artikelen worden namelijk ook tentoongesteld in onze winkel waar er dus mogelijks schade kan aangebracht worden . In dat geval zal de Verkoper hier de Koper schriftelijk van inlichten en de waarde van het gekochte Artikel terugstorten op rekening van de Koper.

Verzending

- De Verkoper verzendt zijn Artikelen steeds via een erkend koerier ( in het meeste geval B-post) met een track-and-trace nummer naar het leveringsadres die de Koper heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De Verkoper is niet aansprakelijk voor foutieve leveringen of foutieve adresgegevens. Hou er dus rekening mee dat er een meerkost verschuldigd kan zijn wanneer het pakket opnieuw verstuurd moet worden.  De Verkoper is eveneens niet verantwoordelijk voor de termijn die de Koper nodig heeft om zijn Artikelen in ontvangst te nemen. De datum van eerste aanbieding van de Artikelen zoals aangegeven door de koerier is daarom bepalend voor het berekenen van de termijnen van het herroepingsrecht van de Koper en zal aanzien worden als de datum van levering (zie verder). Alle pakketten worden verzekerd , met track&trace code + verzoek handtekening verstuurd. Van zodra een handtekening , van jezelf of derde, de ontvangst van het pakket bevestigd , is de verkoop afgehandeld en kan er geen aangifte van verlies ingediend worden !

Verlies van de levering

- De Koper is verantwoordelijk de Verkoper zo snel mogelijk in te lichten indien het pakket niet binnen de normale levertermijnen (3 week na verzending) is geleverd. Bij verlies van het pakket zal de Verkoper zo snel mogelijk bij het transportbedrijf onderzoeken waar het pakket zich bevindt. Indien zou blijken dat het pakket verloren is gegaan en dit bevestigd wordt door de koerier , dan pas kunnen wij over gaan tot terugbetaling van het verloren pakket. Desgewenst kan de koper een nieuwe bestelling plaatsen indien hij het product alsnog wenst te ontvangen . Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de voorraad van de "verloren" artikelen intussen is uitgeput en kunnen de artikelen niet zomaar nabestellen bij de fabrikant.

HERROEPINGSRECHT, RETOURZENDING EN TERUGBETALING

Gebreken 

- De Verkoper doet zijn uiterste best alle aangeboden artikelen te controleren op schade , tekortkomingen en gebreken. Op het moment van levering moet de Koper de gekochte Artikelen controleren en daarbij de vastgestelde gebreken en/of een foutief geleverd Artikel zo snel mogelijk en ten laatste binnen 48 uur na de datum van levering(*)  per e-mail melden aan kellymolenberghs89@gmail.com met vermelding van het ordernummer zoals vermeld de verzendnota en zo mogelijk met foto's van de vastgestelde gebreken.  De Verkoper zal ernaar streven deze klacht naar tevredenheid van de Koper op te lossen.

Herroepingsrecht 

- De Koper heeft het recht om volledig of gedeeltelijk af te zien van zijn aankoop zonder betaling van enige schadevergoeding aan de Verkoper. De Koper moet daartoe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de datum van levering of desgevallend van eerste aanbieding (zie paragraaf verzending) van de Artikelen de retour aangeven via zijn klanten account . Opgelet: Dit is niet van toepassing bij gebreke aan het artikel. Dit dient binnen de 24 uur gemeld te worden. Na deze periode van 24 uur vervalt de bescherming en dienen alle artikelen in onbeschadigde staat geretourneerd te worden! 

Vanaf het moment dat je bestelling werd geleverd ( eerste poging tot levering) heb je de artikelen 14 werkdagen op zicht. Als je over een artikel niet tevreden bent, dan kan je het binnen deze 14 dagen ruilen of retourneren. Let op! De datum van de leverings- of desgevallend van eerste aanbieding, telt!

Na 14 dagen op zicht vervalt de zichttermijn en wordt de koopovereenkomst definitief dat maakt ruilen of retourneren niet meer mogelijk.

Is je order gratis verzonden maar kom je onder het bedrag van gratis verzending na het retourneren dan zullen wij achteraf nog  actuele verzendkosten in rekening brengen. Dit bedrag zal verrekend worden met het terug te betalen bedrag.

Voorwaarden voor ruilen & retourneren:

  • De retour dient aangemeld te worden online via je persoonlijke account, via een mail , of telefonisch contact.

  • De zending dient binnen de datum van aflevering en 14e zicht dag gepost te zijn, de datum van de poststempel geldt. Wij raden aan om deze met een track&trace code ( goedkoopst aan te maken via de website van Bpost)  te verzenden zodat je het pakket kan volgen . Terugzenden die onder normale briefomslag worden verstuurd zijn volledig op eigen risico . Verloren en dus niet afgeleverde zendingen aan de handelaar worden bijgevolg niet terugbetaald .

  • De terugzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, op eigen kosten. Blijkt deze onvoldoende gefrankeerd dan zal het pakket geweigerd worden .

  • Artikel(en) zijn ongebruikt , onbeschadigd en in originele doos.

Mocht je bestelling niet aan één van deze voorwaarden voldoen dan wordt de retourzending niet door ons in ontvangst genomen. Het pakket gaat dan per kerende retour naar de opgegeven afzender. De portokosten die bij het terugzenden verbonden zijn, zijn voor rekening van de opgegeven afzender.

Indien de zending beschadigd bij je is afgeleverd, meldt dit dan zo snel mogelijk binnen 24 uur aan de klantenservice via info@lecirque.brasschaat.be

Ook hier geldt dat de tijd en datum van je e-mail geldt voor acceptatie. Van iedere ruil- of retourzending zijn de verzendkosten voor de afzender. Een retour pakket blijft tot ontvangst bij de verkoper de verantwoordelijkheid van jou als zender.

Ruilingen & retouren kunnen verzonden worden naar: Little Beauty - Kopstraat 316 2900 Schoten.
Uiteraard mag je je bestelling ook retour brengen tijdens onze openingsuren van de winkel . Hou rekening met onze sluitingsdagen want deze tellen immers mee .

Staat van de teruggezonden artikelen 

- De Artikelen moeten volledig en in hun originele staat zijn. De Verkoper houdt zich het recht voor om de retourzending van onvolledige of beschadigde Artikelen te weigeren.  De Koper is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige retourzending van de Artikelen alsook voor het betalen van de verzendkosten van de retourzending.

Retour niet geldig bij
* Zwemkleding mogen niet geruild/retour gestuurd worden omwille van hygiënische redenen.
* Op Maat gemaakte artikelen of artikelen die op verzoek werden aangepast.
* Artikelen die uit voorraad waren en die op verzoek van koper door verkoper werden bijbesteld !

Terugbetaling 

- De teruggezonden Artikelen zullen na ontvangst en nazicht ervan worden terug betaald. Bij Gesoldeerde artikelen worden verzendkosten NOOIT terugbetaald. Als de Koper ervoor kiest aangekochte Artikelen terug te zenden, zal de Verkoper het bedrag van de bestelling terugbetalen na nazicht van de teruggestuurde artikelen . Verzendkosten worden enkel terug betaald indien de volledige bestelling wordt teruggestuurd ( Uitgezonderd artikelen die met korting werden aangekocht) , of wanneer blijkt dat de Verkoper een foutief artikel heeft verstuurd dus wanneer de inhoud een ander product omvat dan de bestelling. Verzendkosten om het pakket van koper naar verkoper te versturen, worden in geen geval terug betaald tenzij ook hier blijkt dat de bestelling "volledig" foutief werd verstuurd door de Verkoper.

Verzendkosten worden eveneens niet terug betaald wanneer blijkt dat de fout niet in handen ligt van de verkoper . Pakketten die te laat aankomen maar tijdig ( binnen de 5 werkdagen) werden verstuurd door de verkoper kunnen niet kosteloos teruggestuurd worden . Hiervoor zal zowel de kostprijs van verzending als de kostprijs van terugzenden/herzenden ten laste vallen van de koper. Retour zenden van bestellingen die genoten van gratis verzending zullen terugbetaald worden onder aftrek van de GRATIS verzending . Het kan niet zijn dat wij naast geen omzet gecreëerd te hebben , de verpakking en tijd gestoken in jou pakket ook nog eens verlies moeten dragen van de kostprijs ( €8.64 ) van deze "Gratis" verzending.   Deze prijs wordt dan in rekening gebracht op de terugstorting . Dit is ook van toepassing op pakketten die retour worden gestuurd wegens niet ophalen van het pakket bij het postpunt EN op volledige terugzending van je pakket wanneer dit gratis is verzonden . Het kan niet de bedoeling zijn dat de verkoper verliest maakt op een verkoop die uiteindelijk niet tot stand is gekomen . Je track&Trace niet ontvangen ? Je kan hier altijd voor mailen. Niet in het bezit zijn van je track&trace code kan niet als reden worden ingeroepen . Voor "Artikelen aangekocht met korting" die worden geretourneerd zijn de verzendkosten in beide richtingen voor de koper . Gesoldeerde artikelen worden niet terugbetaald/teruggestort . Deze worden winkelkrediet aan uw account toegevoegd en deze kan u aanwenden bij een volgende verkoop in de fysieke winkel. 

Negatieve publiciteit 

- In geval van ontevredenheid van de Koper over de producten of diensten van de Verkoper, zal de Koper zich ervan onthouden negatieve reclame te maken of schadelijke uitlatingen te doen via enig welk kanaal.  De Verkoper zal in elk ander geval het recht hebben om in voorkomend geval van de Koper schadevergoeding te eisen voor gederfde winsten en slechtmaking, alsook een onmiddellijke stopzetting van de negatieve publiciteit te eisen.

bottom of page